วิธีเพิ่ม MIME Types

3 views June 13, 2022 June 13, 2022 admin 0

วิธีเพิ่ม MIME Types

 1. เข้าไปยัง cPanel ที่ใช้งาน
 2. กดเข้าไปยัง MIME types
 3. กำหนดค่าในช่อง MIME type และ Extension ยกตัวอย่าง เช่น
  MIME Types กำหนดค่าเป็น

  application/msword

  Extension กำหนดค่าเป็น

  doce

  ตัวอย่างรูปภาพ

 4. หลังจากกำหนดค่าเรียบร้อยแล้วกด Add เพื่อบันทึงข้อมูล

Was this helpful?