วิธีปรับภาษาเริ่มต้น ในตั้งค่าเว็บไซต์

8 views June 13, 2022 June 13, 2022 admin 0

วิธีปรับภาษาเริ่มต้น ในตั้งค่าเว็บไซต์

หมายเหตุ ภาษาที่แสดงในลิสต์นี้ ต้องเพิ่มตัวเลือกที่เมนู “ภาษาที่ต้องการใช้” ก่อน

  1. Login เข้าไปยัง Backoffice ของ Website ที่ใช้งาน
  2. กดไปยังเมนูเว็บไซต์ > ตั้งค่า

  3. จากนั้น หากต้องการให้แสดงภาษาเริ่มต้นของเว็บไซต์เป็นภาษาใด ให้มาเลือกจากลิสต์นี้อีกครั้งครับ

Was this helpful?