วิธีเปลี่ยน URL ที่ Redirect ทำไว้ก่อนหน้าแล้ว

21 views May 25, 2022 May 25, 2022 admin 0

วิธีเปลี่ยน URL ที่ Redirect ทำไว้ก่อนหน้าแล้ว

  1. login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/
  2. ไปที่หัวข้อDomain แล้วเลือก Redirection Settings
  3. กดที่ชื่อโดเมนที่เคยทำ Redirect ไว้แล้ว
  4. กดรูปดินสอที่ URL to be forwarded to เพื่อแก้ไข URL

  5. จากนั้นใส่ชื่อโดเมนลงไปแล้วกด Save และรอผลอัพเดท 1 – 2 ชม ครับ

Was this helpful?