วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Windows Server

14 views May 26, 2022 admin 0

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน Windows Server

* เมื่อมีการเปลี่ยนรหัสผ่านของ User : Administrator ลูกค้าต้องบันทึกหรือจดจำรหัสผ่านไว้ให้ดี เพราะหากลืมรหัสผ่านของ User : Administrator จะไม่สามารถ Reset ได้ ต้องทำการ Rebuild เครื่องเท่านั้น

  1. ทำการ remote เข้าไปที่ Windows Server ผ่านโปรแกรม Remote Desktop หรือ Consloe ผ่านหน้า Z.com
  2. ทำการคลิก Start และ Control Panel
  3. คลิกที่ User Accounts
  4. คลิกที่ Change account type
  5. คลิกที่ User ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน
  6. คลิกที่ Change the Password
  7. กรอก รหัสผ่านปัจจุบัน และรหัสผ่านใหม่ จากนั้นคลิกที่ Change Password

Was this helpful?