วิธีตรวจสอบ Bandwidth ติด Limit เบื้องต้น

10 views May 22, 2022 May 22, 2022 admin 0

*** ก่อนอื่นให้ลูกค้า Login เข้าไปในระบบ Z.com ก่อนครับ

ขั้นตอนที่ 1 : เมื่อ Login เข้าไปในระบบ Z.com แล้ว ให้คลิกที่เมนู Cloud ที่อยู่ด้านบนตามภาพด้านล่าง
ขั้นตอนที่ 2 : เลือกชื่อ Name Tag  ของ IP ที่ต้องการจะตรวจสอบ Bandwidth ว่ามีปัญหาหรือไม่

ขั้นตอนที่ 3 : คลิกที่ เครื่องหมายสามเหลี่ยมที่อยู่หน้า Network Information  เพื่อขยายดูรายละเอียด Server IP
ขั้นตอนที่ 4 : ให้ดูต้องหัวข้อ Bandwidth ถ้า In/Out ค่าอยู่ที่ 100 Mbps ทั้ง 2 ฝั่งแสดงว่าสถานะ Bandwidth ปกติแต่ถ้าเป็นค่า In/Out ค่าอยู่ที่ 128 kbps นั่นหมายความว่า Bandwidth ลูกค้าใช้เกิน Limit ดังนั้นต้องรอระบบ Reset ค่า Bandwidth ให้ใหม่ภายใน 24 ชั่วโมงครับผม Bandwidth ถึงจะกลับมาเป็นค่าปกติอัตโนม้ติ

Was this helpful?