วิธีตรวจสอบ IP Address ( SEO Hosting )

8 views August 16, 2021 August 16, 2021 admin 0

วิธีตรวจสอบ IP Address ( SEO Hosting )

  1. Login เข้า URL https://zseohosting.com/clientarea.php
  2. กดเข้าไปยัง ชุดโดเมนที่ใช้งาน
  3. สามารดู IP Address ของ SEO Hosting ที่ใช้งานได้ 2 แบบดังนี้
    3.1.ในหัวข้อ IP Address ใน หมวดของ Product/Service

    3.2.ในหัวข้อ IP Address ใน หมวดของ Product Information

Was this helpful?