วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นกรณีเปลี่ยน name server ไม่ได้

13 views March 1, 2022 admin 0

วิธีการตรวจสอบเบื้องต้นกรณีเปลี่ยน name server ไม่ได้

  1. ตรวจสอบชื่อ Nameserver กับผู้ให้บริการลูกค้าว่าค่านั้นถูกต้องหรือไม่
  2. ตรวจสอบว่ามีช่องว่างหรืออักษรพิเศษซ่อนอยู่หรือไม่หากมีให้ลบออก

Was this helpful?