วิธีตรวจสอบขนาดของเมลที่ส่งออก ใน Webmail ( Smartermail )

9 views May 19, 2021 admin 0

วิธีตรวจสอบขนาดของเมลที่ส่งออก ใน Webmail ( Smartermail )

1.login เข้าระบบ Smarter mail

2.การตรวจสอบของ message size

สามารถเข้าตรวจสอบ ตาม folder ที่ต้องการได้ ครับ ไม่ว่าจะเป็น inbox หรือ Send item

ข้อมูลขนาดของ message จะอยู่ตำแหน่งเดียวกัน

ตัวอย่าง

Was this helpful?