วิธีสร้าง Email account บน Seo Hosting

10 views March 22, 2022 admin 0

วิธีสร้าง Email account บน Seo Hosting

 1. Login เข้าไปยัง Control panel Seo Hosting : https://zseohosting.com/clientarea.php
 2. และกดเข้าไปยังชุดโดเมนที่ใช้งาน ที่ต้องการสร้าง user email

 3. ให้คลิกเลือก “Login to cpanel”

 4. จากนั้นที่หัวข้อ Email ให้กดเลือก Email Accounts

 5. ถัดมา ให้เลือก +Create

 6. หลังจากนั้น ให้เลือกโดเมนที่ต้องสร้าง @โดเมน และกำหนด user และ password ให้เรียบร้อย
  จากนั้นกด +Create เพื่อสร้าง user email

 7. เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้าต่างของ Email Accounts จะพบรายชื่ออีเมลที่เพิ่งสร้าง
  และสามารถเข้าจัดการเกี่ยวการ Check Email เข้าใช้งานรับ-ส่งอีเมล  , Manage
  เกี่ยวกับการปรับแต่งพื้นที่ หรือเปลี่ยนพาสเวิด , และ Connect Devices  เกี่ยวกับการตั้งค่า 
  Mail Client Manual Settings.

Was this helpful?