วิธีลบเครื่อง Server ( Delete Server Cloud )

8 views May 25, 2022 admin 0

วิธีลบเครื่อง Server

  1. Login เข้า Z.com
  2. ไปยังเมนู Cloud
  3. จากนั้นกด เลือก Cloud ที่ต้องการ ติ๊กช่องสี่เหลี่ยมทางด้านหน้า Cloud
  4. กดเลือกเมนู Delete

Was this helpful?