วิธี Delete File และ Folder Cpanel

27 views February 12, 2020 admin 0

วิธี Delete File และ Folder Cpanel

1.login เข้าไปยัง Cpanel

2.กดที่เมนู File Manager

3.จากนั้นเให้เข้าไปยัง Path // ที่อยู่ที่ต้องการ Delete ข้อมูล

4.หลังจากเข้ามายัง ที่อยู่ที่ต้องการ ( Path ที่ต้องการ ) แล้วให้ทำการกดไปที่ File หรือ Folder นั่น ๆ 1 ครั้ง ( หากกดแล้วช่องนั้นจะขึ้นเป็น สีฟ้า )

*** ( กรณีลบทั้งหมด สามารถใช้ Select all ได้ ครับ ) ***

5.หากเรียกที่ต้องการได้แล้ว มาที่ปุ่ม Delete เพื่อทำการลบข้อมูล

6.จากนั้นระบบจะเด่ง popup ขึ้นมาให้ทำการกดที่ ช่องสี่เหลี่ยนของ Skip the trash and permanently delete the file ให้เป็นเครื่องหมายถูก

และทำการกด Confirm เพื่อทำการ Delete File

 

Was this helpful?