วิธีเข้ากำหนด ขอใบตอบรับการอ่านโดยค่าเริ่มต้น Enable read receipts Smarter mail

8 views May 27, 2022 admin 0

วิธีเข้ากำหนด ขอใบตอบรับการอ่านโดยค่าเริ่มต้น Enable read receipts Smarter mail

 1.  Login เข้าระบบ Smarter Mail ด้วย user Email ที่ใช้งาน 
 2. เข้าไปยังเมนู  Setting  รูปฟันเฟือง

 3. กดที่ Account
 4. เลือกเปิด Request read receipts by default

 5. เมื่อทำการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว เวลาจะส่งอีเมล ตรงฟอร์ม ให้เลือก Request a Read Receipt ให้
  จากนั้นส่งอีเมลไปยังผู้รับตามปกติ

 6. เมื่อส่งไปยัง hotmail จะมีข้อความไปยังผู้รับ ดังรูปภาพว่าต้องการยอมรับหรือเปล่า ยอมรับกด Click here
  แต่ gmail จะสามารถตอบรับได้เฉพาะผู้รับที่ใช้บริการ Google Apps for Work
  ตามรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้
  https://support.google.com/a/answer/1385059?hl=th
 7. เมื่อผู้รับ กดยอมรับให้แจ้งเตือนผู้ส่งอีเมลว่าอ่านอีเมลแล้ว จะมีอีเมลแจ้งเตือนกลับไปที่ผู้ส่ง ตามรูปภาพด้านล่าง

Was this helpful?