วิธีค้นหา Cloud server ด้วย IP ใน my z.com

5 views May 19, 2021 May 19, 2021 admin 0

วิธีค้นหา Cloud server ด้วย IP ใน my z.com

1.login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/

2.เข้าไปยังเมนู Cloud

3.Cloud Server List กดที่ช่อง Refiner

4.กดที่ IP Address

5.ใส่ ip ที่ต้องการค้นหาเครื่อง และ กดรูปแว่นเพื่อ ค้นหา

Was this helpful?