วิธีเพิ่มขนาดตัวอักษร บน Smarter mail

3 views March 1, 2022 admin 0

วิธีเพิ่มขนาดตัวอักษร บน Smarter mail

  1. login เข้าไปยัง Smarter mail
  2. เข้าไปยังเมนู  Setting  รูปฟันเฟือง

  3. เลือกเมนู Font Size เพื่อเลือกปรับขนาดตัวอักษร
    ให้เลือกขนาดอักษรตามที่ต้องการ
  4. จากนั้นกดที่ปุ่ม Save เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

Was this helpful?