วิธี Install Apache Centos

2 views June 13, 2022 June 13, 2022 admin 0

วิธี Install Apache Centos

 1. ทำการ Remote SSH เข้า Server ผ่านโปรแกรมเช่น Putty หรือ Console Terminal ผ่าน Z.com
 2. ใช้คำสั่ง

  sudo yum update httpd

  เพื่ออัปเดตแพ็คเกจให้เป็นตัวล่าสุด

 3. ใช้คำสั่ง

  sudo yum install httpd

  เพื่อติดตั้งแพ็คเกจ Apache หากระบบถาม Is this ok [y/d/N]:
  ให้พิมพ์  y แล้วกด Enter จนขึ้น Complete!
  คือสิ้นสุดขั้นตอนการติดตั้ง

 4. เมื่อติดตั้งเรียบร้อย จะต้องเปิด firewall เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน http ได้ ด้วยคำสั่ง

  sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http
 5. หากต้องเปิด firewall เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน https ได้ ให้ใช้คำสั่ง
  sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https
 6. จากนั้นให้ restart firewall เพื่อให้การตั้งค่าเริ่มทำงานใหม่ ใช้คำสั่ง

  sudo firewall-cmd --reload
 7. Apache จะไม่เริ่มทํางานโดยอัตโนมัติ เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ต้องเริ่มStart  Apache ใช้คำสั่ง
  sudo systemctl start httpd
 8. ตรวจสอบว่า Service ทํางานหรือไม่ ด้วยคําสั่ง

  sudo systemctl status httpd
 9. ทดทอบเรียกใช้งานผ่านเบราเซอร์  พิมพ์ http://your_server_ip
  เราจะเห็นหน้าเว็บ Apache ทำงานแล้ว

Was this helpful?