วิธี install phpMyAdmin ผ่าน Application บน cPanel

41 views March 22, 2022 admin 0

วิธี install phpMyAdmin ผ่าน Application บน cPanel

 1. Login เข้าระบบ Z.com  https://cloud.z.com/th/signin/
  ไปที่ Web Hosting ไปที่ Nametag Server ที่ต้องการติดตั้ง  > Cpanel
  หรือเข้าลิงค์ Login Cpanel  ตัวอย่างเช่น https://cpanel10wh.bkk1.cloud.z.com:2083/    
 2. หน้าจัดการ Cpanel เลื่อนหาเมนู APPLICATIONS
 3. กดที่ Viwe More

 4. หลังจากนั้น ให้ค้นหาคำว่า phpmyadmin  ในช่องค้นหา จะแสดงแอปพลิเคชั่น phpmyadmin
  ที่ต้องการติดตั้งขึ้นมา จากนั้นให้คลิก ที่ +Install this appplication

 5. ในช่อง Domain ให้เลือกชื่อโดเมนของเรา  และช่อง Directory (Optoinal)
  ให้กำหนดชื่อDirectory 
  ( ตัวอย่างทีมงานต้องการลงให้กับ : http://domain.com/phpmyadmin )

 6. เมื่อกำหนดค่าเรียบร้อย กดที่ + Install

Was this helpful?