ขั้นตอนการ Install SSL Free cPanel

284 views July 1, 2022 October 20, 2022 admin 0

ขั้นตอนการ Install SSL Free cPanel

 1. Login เข้าไปยัง cPanel
 2. กดเข้าไปยัง SSL/TLS
 3. Manage SSL sites.
 4. กด Unstall ชื่อโดเมน ดังกล่าว
 5. ย้อนหลังไปยังหน้า cPanel จากนั้นเข้าไปยัง SSL/TLS STATUS
 6. ใส้ชื่อโดเมนและกด ค้นหา
 7. กดติ๊ก ALL ทั้งหมด
 8. จากนั้นกด Run AUTO SSL
 9. รอจนขึ้น success จากนั้น รอระบบ active อีกครั้ง
  ใช้เวลา active ไม่เกิน 1 ชม ครับ

Was this helpful?