วิธีทำให้หน้า Cloud Server List โชร์ แต่เครื่องที่ Shutdown

2 views May 27, 2022 admin 0

วิธีทำให้หน้า Cloud Server List โชร์ แต่เครื่องที่ Shutdown

  1. Login เข้าระบบ Z.com
  2. ไปยังเมนู Cloud
  3. กด Refiner และ จากนั้นกดในช่อง Status เป็น Shutdown
  4. จากนั้นข้อมูลที่เห็นทางด้านล่างใน list Server นั้นจะขึ้น Server ที่ Shutdown ไปทั้งหมด

Was this helpful?