ไพรเวท โฮสติ้ง ดับเบิ้ลยู-เอช-เอ็ม – Private hosting ( WHM and Cpanel )

วิธี เปิด firewall ports 3306 ( Centos 7 )

40 views May 18, 2021 July 1, 2022 admin 0

วิธี เปิด firewall ports ( Centos 7 )

 1. SSH เข้าระบบ Server
 2. เข้าไปยัง Path My.cnf เพื่อแก้ไข bind-address = IP Server ที่ใช้งาน
 3. vi /etc/my.cnf 
 4. ใช่คำสั่ง พร้อม port ที่การ
  firewall-cmd --add-port 3306/tcp

  สำหับค่า Port 3306 ทางเราเป็นการยกตัวอย่างหากต้องการ เปิด port อื่น ให้ค่าเป็นตัวเลขที่ต้องการ

 5. ทำการ stop และ Start Firewall
  systemctl stop firewalld

  และ

  systemctl start firewalld

Was this helpful?