วิธี เปิด firewall ports ( Centos 7 )

7 views May 18, 2021 May 18, 2021 admin 0

 

วิธี เปิด firewall ports ( Centos 7 )

1.SSH เข้าระบบ Server

2.ใช่คำสั่ง พร้อม port ที่การ

firewall-cmd --add-port 3306/tcp

สำหับค่า Port 3306 ทางเราเป็นการยกตัวอย่างหากต้องการ เปิด port อื่น ให้ค่าเป็นตัวเลขที่ต้องการ

3.ทำการ stop และ Start Firewall

systemctl stop firewalld

และ

systemctl start firewalld

Was this helpful?