วิธี เปิด firewall ports ( Debian )

4 views May 18, 2021 admin 0

วิธี เปิด firewall ports ( Debian )

1.SSH เข้าระบบ Server

2.ใช่คำสั่ง พร้อม port ที่การ

sudo ufw allow 3306/tcp

สำหับค่า Port 3306 ทางเราเป็นการยกตัวอย่างหากต้องการ เปิด port อื่น ให้ค่าเป็นตัวเลขที่ต้องการ

3.ทำการ stop และ Start Firewall

sudo ufw disable

และ

sudo ufw enable

Was this helpful?