วิธี Ping Domain

9 views February 1, 2022 admin 0

วิธี Ping Domain

  1.  เข้าสู่ Command Prompt โดยไปที่ Search จากนั้นพิมพ์ cmd และเลือก Command Prompt
  2. พิมคำสั่ง Ping ตามด้วยชื่อโดเมนที่ลูกค้าต้องการตรวจสอบ เช่น ping  www.netdesignhost.com
  3. ระบบจะแสดงข้อมูลโดเมนและสถานะการเชื่อมต่อโดเมนพร้อม IP ADDRESS
    ดังภาพตัวอย่าง IP ADDRESS = 150.95.90.76

Was this helpful?