ไพรเวท โฮสติ้ง ดับเบิ้ลยู-เอช-เอ็ม – Private hosting ( WHM and Cpanel )

วิธี Reset Password Centos 7.6 ใน Private host

180 views March 9, 2020 March 11, 2020 admin 0

วิธี Reset Password Centos 7.6 ใน Private host

1.Log in เข้าไปยังระบบ z.com Link : https://cloud.z.com/th/signin/

2.กดเข้าไปยังเมนู Cloud และกดไปยังชื่อ name Tag ที่ต้องการแก้ไข รหัสผ่าน

3.หลังจากกดเข้ามายังชื่อที่อยู่ตรง Name Tag แล้ว ให้กดที่ Console

4.กดที่ Special Key เลือกเป็น Ctrl+Alt+Del

เลือกเป็น Yes

5.ให้กด e

6.ให้ลบตามที่ขีดสีแดงออก จากนั้นพิมคำสั่งนี้ลงไป

rw init=/sysroot/bin/shหลังจากใส่ คำสั่ง ดังกล่าวแล้วให้กด Ctrl+x
7.ให้ใส่คำสั่งตามนี้

chroot /sysroot

passwd

เพื่อให้กำหนดรหัสผ่านใหม่
**** ในการกรอกรหัสผ่านนี้ จะไม่โชร์ รหัสผ่านเป็นปกติของ Centos ให้ใส่รหัสผ่านลงไปได้เลยแล้วกด Enter ****

ระบบจะมีให้ใส่ New Password กับ Retype new password ให้ใส่รหัสผ่าน เหมือนกันทั้ง 2 ตัวครับ
8.แก้ไขรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วจะขึ้นเป็น passwd: all authentication tokens updated successfully.

9.ให้ใส่คำสั่ง

exit

และคำสั่ง

reboot

Was this helpful?