วิธีกำหนด limit Outbound Bandwidth

9 views May 19, 2022 admin 0

วิธีกำหนด limit Outbound Bandwidth

  1. Login เข้าไปยัง Smarter Mail
    โดยใช้ User Admin@yourdomainname.com ที่ใช้งาน
  2. กดเข้าไปที่ Domain Setting > Account
  3. เลือก User ที่ต้องการกำหนด Limit
  4. สามารถกำหนด limit Outbound Bandwidth ได้เลยครับ

Was this helpful?