วิธีกำหนด Message over size บน User ใน Smartermail

6 views March 1, 2022 March 1, 2022 admin 0

วิธีกำหนด Message over size บน User ใน Smartermail

 1. login เข้าไปยัง SmarterMail
 2. เข้าไปยังเมนู setting รูป ฟันเฟือง
 3. กดเข้าไปยัง Content Filtering
 4. กด New เพื่อกำหนด Rules
 5. ช่อง General Name ให้กำหนดชื่อของหัวข้อ filter
 6. กด + New Condition
  จากนั้น Select Rule type เลือกเป็น Other
 7. ช่อง Field เลือกเป็น Message Over size

  ช่อง Message Over size ( KB ) นั้น สามารถกำหนด ตามความต้องการของ User นั้น ๆ ได้เลย ครับ
  ในการส่งการส่งออกนั้น จะไม่ให้เกินเท่าไหร่ตามที่กำหนด
  ( ระบบคิดเป็นต่อ KB ต่อ 1 Message ครับ สามารถใช้ link นี้ในการคำนวนเป็น MB ได้ ครับ Convert KB to MB (unitconverters.net) )

  ( ในส่วนตัวระบบ จะมี Limit ไว้ที่ 20 MB ต่อ 1 การส่ง Message Over size ( KB ) ภายใต้ชื่อโดเมนครับ )
 8. หลังจากกำหนดแล้ว ทำการกด Save ในส่วนของ Condition และ กด save ในส่วนของ filtering

Was this helpful?