ขั้นตอนการ SSH Access บน cPanel

12 views March 31, 2022 admin 0

ขั้นตอนการ SSH Access บน cPanel

สำหรับการ SSH เข้า Server Web hosting จะเป็นการ SSH เพื่อใช้คำสั่งได้บางอย่าง จะไม่สามารถ Install Program ใด ๆ ลงไปได้

 1. สามารถใช้ค่า Host name ได้ที่ Login Information ใน Web Hosting ที่ใช้งาน
 2. ใช้ Program putty หรือ Program อื่น ๆ ในการ SSH เข้า
 3. เปิด Program ที่ใช้ SSH เข้า server
  จากนั้น ใส่ Host Name ลงไปได้เลย
  ตัวอย่าง Program Putty

  กด Open
  จากนั้นทำการ ใส่ User และ Password เพื่อ connection เข้า Server

Was this helpful?