วิธีใช้คำสั่ง top

12 views May 26, 2022 admin 0

วิธีใช้คำสั่ง top
⦁ ทำการ Remote SSH เข้า Server ผ่านโปรแกรม หรือ Console Terminal ผ่าน Z.com
⦁ พิมพ์คำสั่ง top ลงใน Terminal

จากภาพด้านบน บอกอะไรได้บ้าง
บรรทัดที่ 1
top – 11:17:36 up 4 min, 1 user, load average: 0.01, 0.12, 0.07
⦁ top – 11:17:36 คือเวลาปัจจุบัน
⦁ up 4 min คือระยะเวลาตั้งแต่ boot os ขึ้นมา
⦁ 1 user คือจำนวนผู้ใช้ที่ล็อคอิน ( Login ) เข้าสู่ระบบ
⦁ load average: 0.01, 0.12, 0.07 คือปริมาณงานที่ค้างอยู่ในระบบ รอบ 1, 5 และ 15 ตามลำดับ

บรรทัดที่ 2
Tasks: 76 total, 2 running, 74 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
⦁ Tasks : 76 total คือ จำนวนการประมวลผลทั้งหมด
⦁ 2 running คือ จำนวนการประมวลผลที่ CPU เรียกใช้ในช่วงเวลานั้นๆ
⦁ 74 sleeping คือ จำนวนการประมวลผลที่ไม่มีการทำงาน
⦁ 0 stopped คือ จำนวนการประมวลผลที่มีการหยุด
⦁ 0 zombie คือ จำนวนการประมวลผลที่จบการทำงานไปแล้ว

บรรทัดที่ 3
%Cpu(s): 0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.7.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.3 st
เป็นการใช้งานของ CPU
⦁ us => user เป็นการเรียกใช้ CPU ตามปกติของโปรแกรม เป็นการประมวลผลในโปรแกรมนั้น
⦁ sy => system เป็นการเรียกใช้คำสั่งใน kernel
⦁ ni => nice เป็นการจัดลำดับความสำคัญของการประมวลผล
⦁ id => idle เป็น CPU ที่ว่าง
⦁ wa => iowait เป็นค่าของเวลาที่เสียไปในการรอ CPU ประมวลผล

บรรทัดที่ 4
KiB Mem : 1014892 total, 786492 free, 93480 used, 134920 buff/cache
⦁ 1014892 total คือหน่วยความจำทั้งหมดที่ติดตั้งไว้
⦁ 786492 free คือหน่วยความจำที่ยังว่างอยู่
⦁ 93480 used คือหน่วยความจำที่ใช้ไปแล้วทั้งหมด
⦁ 134920 buff/cache คือหน่วยความจำที่ถูกใช้เป็นที่เก็บข้อมูลชั่วคราว

บรรทัดที่ 5
KiB Swap: 4194300 total, 4194300 free, 0 used. 770624 avail Mem
⦁ 4194300 total คือหน่วยความจำทั้งหมดที่ติดตั้งไว้
⦁ 4194300 free คือหน่วยความจำในการสลับที่ไม่ได้ใช้งาน
⦁ 0 used คือหน่วยความจำที่ใช้ไปแล้วทั้งหมด
⦁ 770624 avail Mem คือหน่วยความจำที่ว่างอยู่สำหรับใช้ในการ เริ่มใช้งาน application ใหม่ โดยไม่ต้อง swapping

ตั้งแต่บรรทัดที่ 6 ลงมา
⦁ PID คือ หมายเลขการประมวลผล
⦁ USER คือ การประมวลผลที่กำลังทำงาน
⦁ PR คือ ลำดับความสำคัญของการประมวลผล
⦁ NI คือ การเรียงความสำคัญของการประมวลผล
⦁ VIRT คือ ปริมาณการใช้งานภาพทั้งหมด
⦁ RES/SHR คือ การใช้หน่วยความจำในส่วนเฉพาะภายใน program
⦁ S คือ สถานะของการประมวลผล
⦁ %CPU คือ ปริมาณการใช้งานหน่วยประมวลผล ( CPU )
⦁ %MEM คือ ปริมาณในหน่วยประมวลผลเป็นเปอร์เซ็น ( % )
⦁ TIME+ คือ ระยะเวลาที่หน่วยประมวลผล ( CPU ) ทั้งหมดตั้งแต่ตอนเริ่มทำงานการประมวลผล
⦁ COMMAND คือ คำสั่งที่ใช้ในการประมวลผล

อ้างอิง
https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jenk&month=01-04-2011&group=4&gblog=48

Was this helpful?