วิธี White list email ใน User

6 views March 14, 2022 admin 0

วิธี White list email ใน User

  1. Login เข้าไปยัง Smarter Mail
  2. กดเข้าไปยัง เมนู Setting
  3. จากนั้นเลือกที่ Spam filtering
  4. ทางด้านขวา จะเป็นมี Trusted Senders

  5. จะมีเมนู Trusted Email Addresses สามารถกดที่รูป ดินสอ และ ใส่ Email ที่ต้องการได้เลย
  6. กด OK และ กด Save เพื่อบันทึก

Was this helpful?