วิธีใส่ค่า .htaccess ปรับ https ( Linux )

151 views December 24, 2019 January 2, 2020 admin 0

วิธีใส่ค่า .htaccess ปรับ https ( Linux )

เป็นวิธีนำไฟล์ mod_rewrite .htaccess ไปใส่ในตัวเว็บเพื่อให้หน้า URL สามารถแสดงค่า https:// ได้

(*** ก่อนดำเนินการต้องมีการซื้อ SSL และทำการ install เข้ากับเว็บเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ***)

1.ทำการ FTP เข้าไปยังเว็บที่ใช้งาน

2.หลังจาก FTP เข้ามาแล้ว ให้เข้าไปยัง Path เว็บที่ใช้งาน

จากนั้น คลิ๊กขวาที่พื้นที่ว่าง ทางด้านขวาตามรูป แล้วเลือก Create New File

3.หลังจากกด Create New File จะมี popup เด่งขึ้นมาให้ใส่ชื่อ .htaccess ลงไป

4.ให้คลิ๊กขวาที่ .htaccess แล้วเลือก View/Edit

5.ให้ทำการนำค่า นี้ไปใส่ หลังจากกด View/Edit แล้ว

RewriteCond     %{SERVER_PORT} ^80$
RewriteRule     ^(.*)$ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [L,R]


หลังจากใส่แล้วกด Save ครับ

6.หลังจากกด save จะมี popup เด่งขึ้นใน Filezilla program ที่ใช้งาน FTP ให้ทำการ กด Yes เพื่อบันถึง ลงในเว็บที่ใช้งาน

จากนั้นทดสอบใช้งาน https ได้เลย ครับ

Was this helpful?