วิธีการ install Magento ใน Web Hosting (cPanel)

37 views พฤษภาคม 8, 2018 มิถุนายน 24, 2019 admin 0

วิธีการinstall Magento ในWeb Hosting (cPanel) ของ z.com มี 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.เลือก host ที่ต้องการ

2.เลือก cpanel

3.ไปที่หัวข้อ WEB APPLICATIONS  เลือก view more

4.เลือก cms  magento

5.กด Install this application

6.เลือกชื่อโดเมนและ url ที่ต้องการ

สามารถเลือกชื่อโดเมนในกรณีที่มีหลายโดเมนและ url ที่ต้องการได้ เช่น http://www.test.com    แนะนำให้เลือกแบบ http://www  และสามารถเลือก version และ ภาษาได้  *version ของshare host ที่รองรับ คือ 1.9.x   หากสูงกว่านี้แนะนำใช้ privatehost หรือ cloud 

*Directory (Optional) หากติดตั้งกับโดเมนใน root path ไม่ต้องใส่ค่าอะไรลงไป  แต่หากติดตั้งลงใน sub folder สามารถระบุชื่อ folder ที่ต้องการได้  เช่น test.com/testmagento

6.1 ใส่ User Name Password และ email ที่จะใช้กับ wordpress

ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลของระบบหลังบ้าน magento  ตัวอย่างurl หลังบ้าน test.com/index.php/admin

website Tittle  เป็นการสร้างชื่อให้กับตัว magento มีไว้ในกรณีที่เรามีติดตั้งหลายตัวสะดวกต่อการเลือกใช้ครับ

หากใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด Install รอติดตั้งเสร็จก็เรียบร้อยครับ

7.วิธีเข้าระบบหลังบ้าน magento ผ่านระบบ z.com

ไปที่ Menu Web APPLICATIONS เลือก magento ที่เรา install หรือ viewmore ในกรณีที่มีจำนวนมาก

8.สามารถเข้าระบบหลังบ้าน magento โดยการ กด url ดังกล่าว

*หากเข้า magento หลังบ้าน ผ่านหน้านี้ ไม่จำเป็นต้องใส่ user password ของ magento

*แต่หากเป็นการเข้าแบบปรกติ เช่น พิมลงใน browser test.com/index.php/admin  จำเป็นต้องใส่ user password ของระบบหลังบ้าน magento

 

 

Was this helpful?