วิธี install .Net 3.5 Framework

4 views January 20, 2021 January 20, 2021 admin 0

วิธี install .Net 3.5 Framework

1.Remote Desktop เข้าไปยัง server ที่ต้องการ

2.เปิดเข้า Control Panel

3.กดเข้า Turn Windows Features on or off เพื่อติดตั้ง Internet Information Services (IIS) Manager

4.กด Next จนถึงหัวข้อ Features และติ๊กที่ .Net Framework 3.5 Features

5.หลังจากกด Next แล้วกด Install ได้เลยครับ

6.หลังจากระบบ upload เรียบร้อยแล้วกด Close เพื่อเสร็จสิ้นการ Install

Was this helpful?