ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

Install Node.js ( Plesk )

42 views November 26, 2019 November 26, 2019 admin 0

Install Node.js ( Plesk )

ก่อนทำการ install node.js ต้องมีการใช้งาน plesk ที่ Version 17.0.17 ขึ้นไปถึงจะมีการ install node.js ได้

1.login เข้าไปยัง plesk ที่ใช้งาน

2.กดที่ Tools & Settings

3.กดที่ Updates and Upgrades

4.กดที่ Add/Remove Components

5.กดที่ Web hosting

เลือก node.js เป็น install

จากนั้นให้ทำการกด OK เพื่อทำการ install

 

Was this helpful?