วิธีการ install SQL Server Express ( windows server )

103 views November 15, 2018 October 29, 2019 admin 0

วิธีการ install SQL Server Express ( windows server )

1.remote desktop เข้าเครื่อง server ที่ต้องการติดตั้ง

2.หลังจาก remote desktop เข้าไปยังเครื่อง server แล้วให้ทำการ download program sql server ลงมาที่เครื่อง server ครับ

ตัวอย่าง การInstall Sql server

หมายเหตุ : ในการใช้งานจริงนั้น สามารถเลือกเป็น version อื่น ๆ ตามความต้องการได้

URL : https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299

กดที่ download

3.เลือก ExpressAndTools 64BIT  หลังจากนั้นกด Next เพื่อทำการ download ครับ

และรอจนกว่าจะ download เสร็จครับ

4.หลังจากนั้นเปิด folder ขึ้นมาเข้าไปที่ Downloads ให้กด SQLEXPRWT_x64_ENU เพื่อทำการติดตั้งครับ

กด ดับเบิลคลิก เข้าที่ SQLEXPRWT_x64_ENU

4.1 กด run

4.2 กด OK

4.3 หลังจาก  ok แล้ว รอจนกว่าจะ load เสร็จ ครับ

กดที่ New SQL server

4.3 รอระบบ set up

4.4 กด ถูกด้านหน้า I Accept … และ กด Next >

4.5 กด Next >

4.6 รอ ระบบ install

4.7 กด Next >

4.8 หลังจากที่ install เสร็จแล้ว กด Next

4.9 กด Next

4.10 กด Next

4.11 รอ install ครับ รอจนกว่าจะขึ้น complete

4.12 หลังจาก complete แล้วให้กด close ครับ

5.คลิกขวาที่ windows แล้วคลิกที่ Search

6.ให้พิมพ์ ช่อง search ทางขวา คำว่า sql server management และกดเข้าที่ sql server Management ที่ขึ้นมาครับ

7.กด Connect

7.1 หลังจากนั้นสร้าง user เพื่อใช้งานได้เลยครับ

 

8. วิธี Set ให้สามารถ Connect จากภายนอก

8.1 ไปที่วินโด้ ค้นคำว่า sql server และคลิกที่ SQL Server Configuration

8.2 เลือกหัวข้อ SQL Server Network > Protocols for MS > คลิกขวาที่ TCP/IP เลือก Properties   ตามภาพในกรอบสีแดง

8.3 หัวข้อ General เลือกเป็น Enabled ตามภาพในกรอบสีแดง

8.4 ไปที่หัวข้อ IP Addresses  > IPALL  > TCP Dynamic Ports หากมีค่าอะไรอยู่ให้ลบออก   TCP Port ใส่ 1433  ตามภาพในกรอบสีแดง

8.5 ไปที่หัวข้อ SQL Server Services > คลิกขวาที่ SQL Server (MSSQL) เลือก Properties > หัวข้อ Log on  ให้ติ๊กที่ Built-in account เลือกเป็น Network Service ตามภาพในกรอบสีแดง  เป็นอันเรียบร้อย ทดสอบเข้าจากเครื่องภายนอกได้เลยครับ

Was this helpful?