ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธีการ Install SSL ใน Plesk

101 views มิถุนายน 21, 2018 มีนาคม 20, 2019 admin 0

วิธีการ install ssl ใน plesk

1.Login เข้ามาในระบบ plesk

2.กดที่เมนู SSL/TLS Certificates

3.เมื่อเข้าสู่เมนู SSL/TLS Certificates ให้เลือกชื่อที่ได้ทำการ Generate CSR ไว้ครับ

4.เลื่อนหน้าต่างลงมาด้านล่างจนเจอ Upload the certificates ซึ่งจะเลือกได้ทั้ง เป็นไฟล์หรือรูปแบบ Text ให้ทำการ Upload SSL certificate และ Intermediate CA (CA Bundle) หลังจากนั้นกด Upload Certificate ตัวอย่างดังภาพ

ในกรณีนี้ ยกตัวอย่างสำหรับในรูปแบบ Text เนื่องจากผู้ใช้งานจะได้รับกลับไปส่วนใหญ่จะเป็นในรูปแบบ Text

5.เมื่อ Upload Certificate เรียบร้อยแล้ว จะขึ้น Status successfully และในส่วนข้อมูล SSL certificate จะมี C (Certificate) และ A (Intermediate CA) ขึ้นเข้มขึ้น

6.หลังจากนั้นให้กลับสู่เมนูหลัก Websites & Domains และไปที่เมนู Hosting Settings ของโดเมนที่ผู้ใช้งานต้องการติดตั้ง เพื่อเรียกใช้งาน SSL certificate ที่ได้ติดตั้งเข้าไป

7.เมื่อเข้าสู่ Hosting Settings ไปที่หัวข้อ Security และเลือก Certificate เป็นตัวใหม่ที่ผู้ใช้งานติดตั้งไป และกด OK ด้านล่าง

เมื่อดำเนินการทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบการเรียกใช้งานผ่าน HTTPS และแนะนำให้ทำ Redirect HTTP to HTTPS เพื่อบังคับใช้งานผ่าน SSL certificate

สามารถตรวจสอบการติดตั้งว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ มีช่องโหว่ต่างๆ หรือไม่ผ่าน https://ssl.in.th/ssl-checker/

Was this helpful?