วิธีติดตั้ง WordPress บน WP Pro

107 views January 26, 2022 January 26, 2022 admin 0

วิธีติดตั้ง WordPress บน WP Pro

  1. Login เข้าระบบ z.com
  2. เข้าที่ Menu WordPress หัวข้อ name tag แล้วเลือกเครื่องที่ต้องการ

  3. เลือกที่ หัวข้อ Login
  4. ในหัวข้อ Domains เลือกหัวข้อ WordPress Toolkit
  5. กด Install
  6. ในหัวข้อ Installation Path ในช่องแรกแนะนำให้ใส่เป็น http และในช่องถัดมาสามารถเลือกชื่อ Domain ได้เลยครับ

    ใส่ User Name Password และ email ที่จะใช้กับ wordpress
  7. หลังจากกำหนดข้อมูลแล้วกด install เพื่อให้ระบบทำการติดตั้งได้เลย ครับ

Was this helpful?