วิธีการ install WordPress ใน Web Hosting (cPanel)

342 views พฤษภาคม 8, 2018 ธันวาคม 7, 2018 admin 0

วิธีการinstall WordPress ในWeb Hosting (cPanel) ของ z.com มี 9 ขั้นตอน ดังนี้

1.login เข้าระบบ z.com

2.เลือก host ที่ต้องการ

3. เลือก cpanel

4.ไปที่หัวข้อ WEB APPLICATIONS  เลือก view more

5.เลือก cms  wordpress

6.กด Install this application

7.เลือกชื่อโดเมนและ url ที่ต้องการ

สามารถเลือกชื่อโดเมนในกรณีที่มีหลายโดเมนและ url ที่ต้องการได้ เช่น http://www.test.com    แนะนำให้เลือกแบบ http://www  และสามารถเลือก version และ ภาษาได้ แต่แนะนำให้ติดตั้งตัวล่าสุดเสมอ

*Directory (Optional) หากติดตั้งกับโดเมนใน root path ไม่ต้องใส่ค่าอะไรลงไป  แต่หากติดตั้งลงใน sub folder สามารถระบุชื่อ folder ที่ต้องการได้  เช่น test.com/testwordpress

7.1 ใส่ User Name Password และ email ที่จะใช้กับ wordpress

ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลของระบบหลังบ้าน wordpress   ตัวอย่างurl หลังบ้าน test.com/wp-admin

website Tittle  เป็นการสร้างชื่อให้กับตัว wordpress มีไว้ในกรณีที่เรามีติดตั้งหลายตัวสะดวกต่อการเลือกใช้ครับ

กด install รอติดตั้งเสร็จก็เรียบร้อยครับ

8.วิธีเข้าระบบหลังบ้าน wordpress ผ่านระบบ z.com

ไปที่ Menu Web APPLICATIONS เลือก wordpress ที่เรา install หรือ viewmore ในกรณีที่มีจำนวนมาก

9.สามารถเข้าระบบหลังบ้าน wordpress โดยการ กด url ดังกล่าว

*หากเข้า wordpress หลังบ้าน ผ่านหน้านี้ ไม่จำเป็นต้องใส่ user password ของ wordpress

*แต่หากเป็นการเข้าแบบปรกติ เช่น พิมลงใน browser test.com/wp-admin หรือ test.com/wp-login.php จำเป็นต้องใส่ user password ของระบบหลังบ้าน wordpress

 

Was this helpful?