วิธี install WordPress ใน Web Hosting

664 views May 8, 2018 December 1, 2020 admin 0

วิธีการinstall WordPress ในWeb Hosting (cPanel) ของ z.com มี 9 ขั้นตอน ดังนี้

1.login เข้าระบบ z.com Link : https://cloud.z.com/th/signin/

2.เลือก host ที่ต้องการ
3. เลือก cpanel
4.ไปที่หัวข้อ WEB APPLICATIONS  เลือก view more
5.เลือก cms  wordpress6.กด Install this application
7.เลือกชื่อโดเมนและ url ที่ต้องการ

สามารถเลือกชื่อโดเมนในกรณีที่มีหลายโดเมนและ url ที่ต้องการได้ เช่น http://www.test.com    แนะนำให้เลือกแบบ http://www  และสามารถเลือก version และ ภาษาได้ แต่แนะนำให้ติดตั้งตัวล่าสุดเสมอ

*Directory (Optional) หากติดตั้งกับโดเมนใน root path ไม่ต้องใส่ค่าอะไรลงไป  แต่หากติดตั้งลงใน sub folder สามารถระบุชื่อ folder ที่ต้องการได้  เช่น test.com/testwordpress
7.1 ใส่ User Name Password และ email ที่จะใช้กับ wordpress

ข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลของระบบหลังบ้าน wordpress   ตัวอย่างurl หลังบ้าน test.com/wp-admin

website Tittle  เป็นการสร้างชื่อให้กับตัว wordpress มีไว้ในกรณีที่เรามีติดตั้งหลายตัวสะดวกต่อการเลือกใช้ครับ

กด install รอติดตั้งเสร็จก็เรียบร้อยครับ
8.วิธีเข้าระบบหลังบ้าน wordpress ผ่านระบบ z.com

ไปที่ Menu Web APPLICATIONS เลือก wordpress ที่เรา install หรือ viewmore ในกรณีที่มีจำนวนมาก
9.สามารถเข้าระบบหลังบ้าน wordpress โดยการ กด url ดังกล่าว

*หากเข้า wordpress หลังบ้าน ผ่านหน้านี้ ไม่จำเป็นต้องใส่ user password ของ wordpress

*แต่หากเป็นการเข้าแบบปรกติ เช่น พิมลงใน browser test.com/wp-admin หรือ test.com/wp-login.php จำเป็นต้องใส่ user password ของระบบหลังบ้าน wordpress
 

Was this helpful?