intro ก่อนเข้าเว็บไซต์ / ตั้งค่า เปิด-ปิดเว็บไซต์

39 views June 27, 2018 pop 0

intro ก่อนเข้าเว็บไซต์

การใส่ intro ก่อนเข้าเว็บไซต์

ตั้งค่า เปิด-ปิดเว็บไซต์

การตั้งค่า เปิด-ปิดเว็บไซต์

 


การใส่ intro ก่อนเข้าเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1 เลือกระบบจัดการเนื้อหา

ขั้นตอนที่ 2 เลือกระบบหน้า Intro

ข้อ 1 ใส่รูปภาพตรงนี้

ข้อ 2 ใส่ข้อความได้ตรงนี้

ข้อ 3 เลือกว่าจะใช้พื้นหลัง / ใช้เป็นสี / ไม่ใช้พื้นหลังได้ที่นี่

ข้อ 4 เปิด-ปิดระบบ intro ที่นี่

ข้อ 5 กดบันทึกได้ที่นี่

คำแนะนำ ลิงค์สำหรับกลับเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ จะต้องมี /หน้าหลัก.html ตามหลังด้วย เช่น http://yourdomain.shopup.com/หน้าหลัก.html


ตั้งค่า เปิด-ปิดเว็บไซต์

เลือกตั้งค่าเว็บไซต์

ขั้นตอนที่ 1 เปิด-ปิดเว็บไซต์ที่นี่

ขั้นตอนที่ 2 หากปิดเว็บไซต์ สามารถใส่ข้อความหรือรูปภาพเพื่อแสดงว่าเว็บถูกปิดได้ที่นี่

Was this helpful?