การชี้ค่า subdomain

56 views กรกฎาคม 22, 2018 ธันวาคม 6, 2018 admin 0

การชี้ค่า subdomain

1.login เข้าหน้า z.com

 

2.กดที่ dns และกดที่ชื่อโดเมนที่ต้องการชี้ subdomain

3.หลังจากที่กดชื่อโดเมนแล้ว กดที่รูปดินสอ

4.เลือกเป็นค่า A(Default) เพื่อทำการชี้ ip ไปยังที่ ip ที่ต้องการ

 

ช่อง name ใส่ชื่อ subdomain ที่ต้องการชี้ เช่น เราต้องการตั้งชื่อ netdesign ให้ใส่แค่ netdesign ครับ

ช่อง value ให้ใส่เป็น ip ปลายทางที่ต้องการชี้ออกไป ครับ

 

Was this helpful?