ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

วิธี map disk private host plesk

529 views May 16, 2019 August 8, 2019 admin 0

วิธี map disk private host plesk

*** ตัว newdata นั้นทางผมจะกำหนดขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ใช้ ท่านสามารถกำหนดจากคำว่า newdata เป็นชื่ออื่น ๆ ได้ตามความต้องการ หรือหากต้องการความสะดวกสามารถสร้างเป็น newdata ตามก็ได้ ครับ ****

1.ให้ท่าน SSH เข้าไปในระบบ server ก่อนนะครับผม

2.ให้ท่านใส่คำสั่ง ดังนี้ ครับ

คำสั่ง เช็ค disk ให้ทราบตรวจสอบว่า disk ที่ซื้อมานั้นเข้ามาใน server แล้วหรือไม่ หากพบจะขึ้นเป็น vdb สำหรับ disk อีก 1 ก้อน

fdisk -l

คําสั่ง Format

mkfs.ext4 /dev/vdb

คําสั่ง สร้าง directory

mkdir /newdata

คําสั่ง Map drive

mount /dev/vdb /newdata

หลังจากนั้นให้ทำใช้คำสั่ง stop nginx และทำการ stop apache

service nginx stop && service httpd stop

หลังจากนั้นให้พิมส์คำสั่งดังนี้ต่อ ครับ

คําสั่ง copy ข้อมูลทั้งหมดใน vhosts ไปที่ /newdata เพื่อเก็บไว้ใน disk

cp -r -a /var/www/vhosts /newdata

คําสั่งเปลี่ยนชื่อ vhosts เป็น vhosts.bak

mv /var/www/vhosts /var/www/vhosts.bak

คําสั่ง Symbolic link เพื่อ เชื่อม 2 folder นี้เป็น folder เดียวกัน

ln -s /newdata/vhosts /var/www/vhosts

แก้ไขไฟล์เพื่อให้ Auto Detect disk เจออยู่ตลอดเวลาเมื่อ Boot เครื่อง

vi /etc/fstab

โดยเพิ่มคําสั่งนี้เข้าไปบรรทัดล่างสุดแล้วก็บันทึก หรือดูจากภาพด้านล่าง

/dev/vdb /newdata ext4 defaults 0 0

จากให้พิมส์คำสั่ง

:wq!

และ enter 1 ครั้ง เพื่อทำการ save ครับ

หลังจากใส่คำสั่งครบให้ทำการ start service ทั้ง 2 ขึ้นมา ครับ

service nginx start && service httpd start

จากนั้นให้ทำการ reboot เครื่อง 1 ครับ

Was this helpful?