สร้างเมนู ทำซับย่อยหลายระดับ (Menu Management)

112 views May 23, 2018 December 2, 2020 pop 0

สร้างเมนูง่ายๆ แบ่งตามกลุ่มขั้นตอนดังนี้

  1. ทำความรู้จักกับเครื่องมือการใช้งาน
  2. สร้างกลุ่มเมนู
  3. จัดการเมนู เพิ่ม /แก้ไข /ลบ
  4. จัดการเมนูหลายระดับ / ซับย่อย

 

 

1.ทำความรู้จักเครื่องมือการใช้งาน

2.สร้างกลุ่มเมนู

ไปยังระบบเมนู คลิก “สร้างกลุ่มเมนู”  ใส่ชื่อกรุ๊ปเมนูที่ต้องการสร้าง แล้วกด  “บันทึก”

3.จัดการเมนู เพิ่ม / แก้ไข/ลบ

ประเภทลิงค์

  1.ลิงค์ระบบภายใน  คือการกาหนดลิงค์ไปยังหน้าเว็บระบบอื่น ๆ ภายในเว็บไซต์ หากเลือกลิงค์ระบบภายใน สามารถกาหนดให้ลิงค์ไปที่หน้าหลักของระบบ หมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งของระบบนั้น ๆ หรือไปที่รายการใดรายการหนึ่งภายในระบบ

  2.ลิงค์ออกภายนอกระบบ  คือ การทาเมนูให้ลิงค์ไปต่างเว็บไซต์

กำหนดรูปแบบลิงค์

  1.ค่าเริ่มต้น : ข้อมูลจะแสดงอยู่หน้าเดิม

  2.เปิดหน้าใหม่ : ข้อมูลจะแสดงในแท๊บใหม่

สถานะไอคอน : สามารถคลิกเลือกไม่แสดง หรือเลือกแสดงด้านซ้าย/ขวา ไอคอนจะแสดงในตาแหน่งด้านซ้าย/ขวาของเมนูนั้นๆ

จัดการไอคอน : คลิกเลือกรูปแบบไอคอนได้เลย

เมนูภายใน :

  • คลิกเลือกหมวดหมู่ หรือรายการที่ต้องการให้เมนูลิงค์ไปรายละเอียด
  • คลิกเลือกรายการที่ต้อการให้เมนูลิงค์ไปแสดงหน้าเว็บ
  • คลิกเปิด/ปิดการใช้งานสถานะ
  • คลิกเปิด/ปิดการใช้งาน

4.จัดการเมนูหลายระดับ หรือสร้างซับเมนูย่อย ดังนี้

“สร้างเมนูหลายระดับ “ หรือซับย่อยเมนูได้ง่ายๆ เพียง คลิกค้างที่เมนู แล้วทำการลากไปทางขวาเล็กน้อย แล้วกดวาง ระบบจะแสดงซับย่อยให้ดังภาพ

 

ศึกษาคู่มือเพิ่มเติม

 

Was this helpful?