วิธี Migration เข้า Smartermail

25 views July 2, 2021 July 2, 2021 admin 0

วิธี Migration เข้า Smartermail

การ Migration นั้นจะช้าหรือเร็วนั้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลของ User นั้น ๆ หากข้อมูลมากก็จะใช้เวลานานครับ
สำหรับวิธี Migration จะทำได้นั้นต้อง login เข้าไปยัง User นั้น ๆ ที่จะทำ Migration เข้า User
ระบบไม่สามารถ Migration ออกไปยังภายนอกได้

วิธี Migration

1.login เข้าไปยัง Smarter Mail

2.กดเข้าไปยัง Setting

3.กดที่เมนูทางซ้าย ชื่อ connectivity

4.กดทางขวา ชื่อ Migrate

5.กดที่ Other

6.กรอกข้อมูลดังนี้

6.1 Server Addresss ที่อยู่ Server ต้นทาง ที่ใช้งาน ที่ต้องการ Migrate เข้ามา

6.2 Type เลือกเป็น pop หรือ imap ก็ได้
pop จะเป็นการคัดลอก ข้อมูลเฉพาะ inbox เข้ามาอย่างเดียว
imap จะเป็นการคัดลอก ข้อมูลเนื้อเมลทั้งหมด ของ Email User นั้น ๆ

6.3 Port แนะนำ เป็น Port ของ SSL
สำหรับ SSL Port
pop เป็น 995
imap เป็น 993

ระบบเริ่มต้นจะให้เป็น port non-ssl
pop เป็น 110
imap เป็น 143

6.4 ใส่ User pass ของ Email

6.5 Require ssl ติ๊ก หากตั้ง Port เป็น SSL

6.6 Delete existing SmarterMail mailbox items ต้องการลบจดหมายจากปลายทาง หรือไม่

7.หลังจากใส่ข้อมูล เรียบร้อยกด Start เพื่อให้ระบบทำการอัพโหลดข้อมูลมายัง server เครื่องใหม่

Was this helpful?