วิธีแก้ไข non-local e-mail address บน Webmail ( Smarter mail )

11 views December 19, 2019 December 19, 2019 admin 1

วิธีแก้ไข non-local e-mail address บน Webmail ( Smarter mail )

ปัญหาที่เกิด Error ตามด้านล่างนี้ จะเป็นการแก้ไขสำหรับ Webmail จะไม่สามารถอ้างอิงการแก้ไขในส่วนอื่น ๆ ได้
Remote Server returned:
‘503 This mail server requires authentication when attempting to send to a non-local e-mail address.
Please check your mail client settings or contact your administrator to verify that
the domain or address is defined for this server.’

วิธีการแก้ไข
1.login เข้าระบบ Webmail
2.กดเข้ามายังเมนู setting และกดที่ Connectivity

3.มาที่หัวข้อ SMTP Accounts จะพบว่ามีการตั้งค่า SMTP อยู่ ให้ทำการ ลบ Delete ออก


หลังจากนั้นทดสอบการใช้งานอีกครั้ง

Was this helpful?