วิธีการตรวจสอบค่า Record ของ Domain ผ่านทาง Nslookup

6 views February 1, 2022 admin 0

วิธีการตรวจสอบค่า Record ของ Domain ผ่านทาง Nslookup

 1.  เข้าสู่ Command Prompt โดยไปที่ Search จากนั้นพิมพ์ cmd และเลือก Command Prompt
 2. พิมพ์คำสั่ง “nslookup” แล้วกด Enter
 3. ระบุค่าที่ต้องการตรวจสอบ เช่น A , MX , TXT เป็นต้น
  โดยการพิมพ์ “set q=ค่าที่ต้องการเช่น A , MX , TXT ” แล้วกด Enter
  ในการตรวจสอบจะตรวจสอบได้ที ละ 1 ค่า
  ตัวอย่าง
 4. จากนั้นระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจะตรวจสอบ
  ตัวอย่าง

 

Was this helpful?