ขั้นตอนการสั่งซื้อ SEO Hosting

17 views January 8, 2023 January 10, 2023 not 0

ขั้นตอนการสั่งซื้อ SEO Hosting

ขั้นตอนที่ 1 : เข้าเว็บไซต์ https://z.com/th/ และคลิกที่เมนูด้านบน “Hosting” > “SEO Hosting”

 

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกแพลนที่ต้องการและคลิกปุ่มสีแดง “สั่งซื้อบริการ”

 

ขั้นตอนที่ 3 : เลือก Plan , ระยะเวลา และคลิกปุ่มสีแดง “Next”

 

ขั้นตอนที่ 4 : หากสมัครสมาชิกไว้แล้วให้กรอกข้อมูลช่องขวาและคลิกปุ่มสีแดง “เข้าสู่ระบบ” หากยังไม่ได้สมัครสมาชิกให้กรอกข้อมูลด้านซ้ายและคลิกปุ่มสีแดง “สร้างบัญชี”

 

ขั้นตอนที่ 5 : เลือกช่องทางการชำระค่าบริการและคลิกปุ่มสีแดง “ชำระเงิน”

 

Was this helpful?