การสั่งซื้อ SSL Free ให้กับ Web Hosting

1287 views พฤษภาคม 8, 2018 มิถุนายน 27, 2019 admin 0

การสั่งซื้อSSL ให้กับWeb Hosting ใน z.com  มี 7 ขั้นตอน ดังนี้

*ใช้งาน ssl name server ต้องชี้มายัง z.com เท่านั้น *

1.login เข้ามายัง z.com

2.เลือกที่เมนู ssl ครับ และ กด + ssl เพื่อทำการ order ครับ

3.สามารถเลือก SSL ตามต้องการได้เลยครับ

4.กรณี SSL ฟรี ให้เลือกเป็น domain SSL ครับ

Destination server ให้เลือกเป็น web Hosting server ถัดมาให้เลือกเป็นชื่อ name tag web hosting ของท่าน ถัดมาจะมีให้เลือกเป็นชื่อโดเมนที่ต้องการใช้งานครับ

ในส่วน Contract Period เลือกเป็นจำนวนปีของ web hosting ที่ซื้อใช้งานได้เลยครับ *สำหรับ ssl ของ z.com name server ต้องใช้ที่ z.com เท่านั้น ครับ

หลังจากที่เลือก ssl เรียบร้อยแล้วให้กด next ครับ จากนั้นสามารถใส่ข้อมูลเพื่อดำเนินการ order ssl ได้เลยครับ

ลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อย จะมีเมลให้ทำการ approve อีกครั้ง และจะมีเมลให้ key ssl อีกครั้งครับ

 

 

Was this helpful?