อีเมล์โฮสติ้ง - Email Hosting (cPanel)

วิธีการเข้าดู port webmail cpanel

25 views March 11, 2019 June 26, 2019 admin 0

วิธีการเข้าดู port webmail cpanel

1.login เข้าหน้า webmail

ท่านต้อง login เข้าไปยัง webmail เพื่อตั้งค่า โดยเข้า ลิ้ง mail.yourdomainname.com/webmail ครับ

หลังจากเข้าจนถึงหน้า webmail login แล้วให้ท่านใส่ E-mail ที่ต้องการเข้า และ password ครับ และกด login ครับ

2.หลังจากที่ login เข้า z.com

หลังจากที่ login เข้า z.com แล้ว ให้ท่านเข้าไปที่รูปคนด้านขาวมือบน และ กดที่ configure mail client ครับ

หลังจากที่กดเข้ามาแล้ว ท่านจะเป็นว่ามีข้อมูลการ setting ของ E-mail hosting ที่ใช้งานอยู่ในหัวข้อ Mail Client Manual Settings ครับ

สามารถใช้งานค่า Incoming server และ outgoing server ได้เลย ครับ

Was this helpful?