วิธีกำหนดPrimary Domain ใน SEO Hosting Zcom

21 views July 5, 2021 July 6, 2021 admin 0

วิธีกำหนดPrimary Domain ใน SEO Hosting Zcom

 1. Login เข้าใน Panel SEO Hosting
 2. กดที่รูปลูกศร สีแดง
 3. เลื่อนลงมาจะมีให้ใส่ชื่อโดเมน
  ช่อง Chane Primary Domain

  แก้ไขชื่อโดเมนเรียบร้อยกด update ได้เลยครับหลังจากกำหนดชื่อโดเมนแล้ว รอระบบทำการอัพเดท

  ขั้นตอนที่ 4 นั้น ต้องมีการกำหนดชื่อโดเมนและระบบอัพเดท เรียบร้อยแล้ว
 4. สามารถกำหนดโดเมนดังกล่าวมายัง IP ตามนี้ได้เลย
  ตัวอย่าง

Was this helpful?