ไพรเวท โฮสติ้ง เพล็กส์ - Private hosting ( Plesk )

ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ Super Privilege User บน Plesk

8 views March 4, 2022 admin 0

ขั้นตอนการเปิดสิทธิ์ Super Privilege User บน Plesk

  1. Login เข้าไปยังระบบ Plesk
  2. เข้าที่ Tools & Settings

    กดเข้าไปยัง Database ServerS

    กดเข้าไปยัง access this server via DB Webadmin.
  3. ทำการเข้าไปยัง User accounts
  4. หลังนั้นเลือก  account ที่ต้องการเปิด Privileges  แล้วทำการกด Edit Privileges
  5. Global privileges กด check all และ ทำการกด Go ทางด้านล่างขวามือ เพื่อทำการปรับเป็น privileges

Was this helpful?