ขั้นตอนการ Login เข้า Webmail

9 views April 20, 2022 April 20, 2022 admin 0

ขั้นตอนการ Login เข้า Webmail

  1. พิมพ์ URL ด้วยชื่อโดเมน ตามด้วย Port 2096
    ตัวอย่าง
    https://Zcomtest.com:2096
  2. จากนั้น ใส่ User และ Password เพื่อใช้ในการ Login เข้า cPanel

Was this helpful?