แนะนำการใช้งานระบบสมาชิก Z.com (Z.com control panel)

ขั้นตอนการ Order Cloud Database

11 views May 27, 2022 May 27, 2022 admin 0

ขั้นตอนการ Order Cloud Database

  1. login เข้าระบบ z.com https://cloud.z.com/th/signin/  
  2. กดเข้าที่เมนู Cloud

  3. กด + Server

  4. เลือก Type เป็น Database , Disk Capacity คือเลือกพื้นที่การใช้งาน , กำหนด Name Tag  จากนั้นกด Next
    *** Database นั้น จะเป็น Database MariaDB จะไม่สามารถเปลี่ยน หรือใช้งานตัวอื่น ๆ ได้ ***

Was this helpful?