ขั้นตอนการกำหนด Contact Information cPanel

6 views March 31, 2022 admin 0

ขั้นตอนการกำหนด Contact Information cPanel

  1. Login เข้าไปยัง cPanel ของ Web Hosting ที่ใช้งาน
  2. กดเข้าไปยัง Contact Information
  3. กรอกข้อมูลใน Edit Contact Information and Preferences
    ใส่ Email ของ Admin คนที่ 1 เพื่อรับข้อมูลที่เกิดขึ้นใน cPanel
    ใส่ Email ของ Admin คนที่ 2 เพื่อรับข้อมูลที่เกิดขึ้นใน cPanel ( ช่องนี้ไม่กำหนด จะไม่สามารถ save ได้ )
    กรอกรหัสที่จะส่งเข้าไปหา Admin คนที่ 1 และ 2 ในกรณเข้าใช้งานไม่ได้

Was this helpful?